Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Thanh niên ăn xin côn đồ tại TMore Bách Khoa

ĐI XIN TIỀN NHƯ BỐ THIÊN HẠ !!

Mình và bạn mình uống nước ở TMore Bách Khoa. Thanh niên trên ảnh (dáng người nhỏ gầy, lưng gù) đến bàn mình xin tiền. Khi bạn mình xua tay, nói không có tiền lẻ thì cầm 1 cái xô nhỏ ( trong túi nâu trên ảnh ) doạ đánh xong chửi: Mày lần sau như thế nữa thì cẩn thận, tao đánh cho xưng mồm.

Vãi chưởng, 3 đứa shock luôn, vì lúc đầu xin cũng thấy thương, nhưng không có tiền lẻ nên không cho thì nó giở mặt. Bao nhiêu người ngồi quanh ngỡ ngàng, xong nó lại tiếp tục xin tiền mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Thời buổi này nhiều người lợi dụng lòng thương hại của mọi người, thật giả lẫn lộn, không biết đường nào mà lần

Anh em xem ảnh nhớ mặt, đừng cho nó tiền, cảnh giác đề phòng không lại ăn xô vào mặt

Nguồn: Chu Vĩnh Hiệp

Đánh giá của bạn đọc

Phốt này hiện có 1 đánh giá
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 1:14 chiều ngày 16 Tháng Sáu, 2020
Sidebar