Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Phốt W88 lừa đảo người chơi đổ lỗi Covid-19

0988167761 – 0948162685 – Số điện thoại của tôi ! 

Theo tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra mạnh thì nhà cái W88 lừa đảo lại dựa vào cớ này nói vì Virus Covid 19 nên chỉ nhà cái nhận được tiền, không rút được. Kèm với các Số điện thoại hỗ trợ khách hàng của W88 đều không liên lạc được

W88 lừa đảo người chơi
W88 lừa đảo người chơi

Lịch Sử – Tài Khoản Chính – 0 VND

PHỤ PHÍ – GỬI TIỀN / RÚT TIỀN – CHUYỂN QUỸ – ĐỔI KHUYẾN MÃI

 • Gửi Tiền – 1063330243092 -2020-03-23 20:53:19 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền -1063309343315 – 2020-03-22 23:29:20 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063256242040 – 2020-03-20 18:21:06 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063229214960 – 2020-03-19 15:37:03 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063229324147 – 2020-03-19 15:17:20 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063201144002 – 2020-03-18 11:21:37 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063115138495 – 2020-03-14 21:08:59 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063113929992 – 2020-03-14 19:01:21 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063085206217 – 2020-03-13 15:02:20 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063080314197 – 2020-03-13 10:41:42 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063068688939 – 2020-03-12 22:29:06 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063068131140 – 2020-03-12 21:57:12 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063049116162 – 2020-03-12 03:33:48 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063049267251 – 2020-03-12 03:32:37 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062986397368 – 2020-03-09 12:01:55 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062985214993 – 2020-03-09 11:34:23 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062964163046 – 2020-03-08 14:12:16 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062963645469 – 2020-03-08 13:28:28 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962126775 – 2020-03-08 12:05:25 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962319164 – 2020-03-08 11:59:55 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962114357 – 2020-03-08 11:59:20 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962285220 – 2020-03-08 11:58:05 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962176680 – 2020-03-08 11:52:59 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961371670 – 2020-03-08 11:52:17 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961127455 – 2020-03-08 11:50:31 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961187987 – 2020-03-08 11:30:45 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062946188617 – 2020-03-07 20:25:56 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062944736782 – 2020-03-07 18:28:53 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062939111390 – 2020-03-07 12:57:02 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062936109501 – 2020-03-07 10:25:40 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062936380929 – 2020-03-07 10:24:10 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062925378720 – 2020-03-06 23:10:58 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918169511 – 2020-03-06 16:41:11 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918277710 – 2020-03-06 16:32:12 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918240376 – 2020-03-06 16:05:37 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062916107948 – 2020-03-06 14:01:29 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062915161072 – 2020-03-06 12:51:52 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062914174269 – 2020-03-06 12:30:48 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062913125813 – 2020-03-06 11:19:03 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062912228931 – 2020-03-06 10:44:39 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062911135162 – 2020-03-06 09:33:56 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903338018 – 2020-03-06 01:08:20 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903276029 – 2020-03-06 01:06:51 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903115153 – 2020-03-06 00:51:44 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062900111408 – 2020-03-05 22:40:50 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062899175341 – 2020-03-05 20:52:19 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062898123199 – 2020-03-05 20:29:38 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062898281420 – 2020-03-05 20:10:00 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062897596578 – 2020-03-05 19:17:43 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894232870 – 2020-03-05 16:44:34 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894288024 – 2020-03-05 16:42:19 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894326390 – 2020-03-05 16:40:40 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062877541695 – 2020-03-04 23:03:42 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062876277692 – 2020-03-04 22:20:29 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062874404454 – 2020-03-04 20:31:34 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062874327490 – 2020-03-04 19:53:15 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062873842497 – 2020-03-04 19:31:17 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062873186498 – 2020-03-04 18:52:59 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062872142050 – 2020-03-04 18:26:27 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062871163667 – 2020-03-04 17:38:28 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062871606647 – 2020-03-04 17:35:36 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062870283014 – 2020-03-04 16:21:25 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869265895 – 2020-03-04 15:17:15 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869148027 – 2020-03-04 15:08:28 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869284231 – 2020-03-04 14:56:22 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062851226133 – 2020-03-03 21:35:33 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062849860831 – 2020-03-03 18:54:53 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062845129388 – 2020-03-03 15:16:39 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062842559990 – 2020-03-03 12:03:25 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062842328208 – 2020-03-03 12:02:47 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062834302363 – 2020-03-03 03:48:03 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062833208976 – 2020-03-03 03:10:42 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062832250384 – 2020-03-03 02:36:50 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062832218620 – 2020-03-03 01:59:07 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062813241901 – 2020-03-02 07:07:36 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062812118387 – 2020-03-02 05:53:49 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062809221560 – 2020-03-02 03:11:46 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805184372 – 2020-03-01 23:35:31 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805118466 – 2020-03-01 23:34:45 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805251642 – 2020-03-01 23:05:51 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062803259504 – 2020-03-01 21:25:07 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062803125315 – 2020-03-01 21:08:19 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062802217485 – 2020-03-01 19:57:45 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062799511035 – 2020-03-01 17:39:21 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062799880941 – 2020-03-01 17:35:52 – KHÔNG THÀNH CÔNG – 2.2.430520 –
 • Gửi Tiền –
 • Phương Thức Thanh Toán – Chuyển Khoản – Mã Số Giao Dịch – 1063330243092 – Đã Nhận Số Dư – 0.00 – Xác Nhận Số Dư – 100.00 – Trạng Thái – Không Thành Công – Ngày / Giờ – 2020-03-23 20:53:19 – Nguồn
 • Agribank: 19:53 23/03/2020
 • Tài khoản: 8100205224999
 • Số tiền GD: -105,500VND
 • Số dư cuối: 57,500VND
 • Nội dung: 964723-Vietinbank;105870230544;LE THANH TOAN chuyen khoan

Tôi còn ba giao dịch nữa ba của một tài khoản của tôi nữa điều như thế này

Cái địt con mẹ bon W88

Bức xúc vì W88 lừa đảo ngay mùa dịch cúm virus Vũ hán
Bức xúc vì W88 lừa đảo ngay mùa dịch cúm virus Vũ hán

Anh em có biết cái trang Fanpage của chúng nó như thế nào gửi cho em qua số điện thoại ở bên trên với nhé hoặc để lại đánh giá ở bài viết này, anh em chia sẻ để mọi người tránh xa cái bọn chó này ra !

Tác giả : Le Thanh Toan

Đánh giá của bạn đọc

Vắng vẻ quá ... hãy để lại đánh giá đầu tiên!
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:32 chiều ngày 20 Tháng Tư, 2020
Sidebar