Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Phốt Maybi.Store không đóng tiền bảo hiểm – không chốt bảo hiểm

Trước đây em làm bên shop Maybi.store.

Công ty vẫn trừ bảo hiểm bình thường, nhưng khi đi khám mới tá hoả ra là công ty nợ tiền bảo hiểm rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa đóng. đã vậy bình thường còn hay chậm lương, trễ lương, dịch giảm 1/2 lương.

Em nghỉ việc bên này lâu rồi, nhưng vẫn chưa được giài quyết bảo hiểm. Cứ hẹn tới hẹn lui. Không nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp, chỗ mới cũng không đóng bảo hiểm được, vì do công ty chưa trả nợ, chưa chốt sổ. Công tu cứ hẹn mãi, nhân sự thì hãm lon, không chịu giải quyết cứ. Cứ thích hăm doạ này kia.

Giờ chẳng biết giải quyết sao. Hẹn từ tháng này tới tháng nọ.

Phốt Maybi.Store không đóng tiền bảo hiểm - không chốt bảo hiểm 5

Tác giả: Lam

Đánh giá của bạn đọc

Vắng vẻ quá ... hãy để lại đánh giá đầu tiên!
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:32 chiều ngày 20 Tháng Tư, 2020
Sidebar