Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Phốt hai người ngoại quốc lừa đảo thuê nhà tại Hà Nội

Xin chào các bạn đọc dinhphot.com
Tôi muốn chia sẻ một vài dòng để tìm hai người đàn ông Nam Phi.

Họ thuê căn hộ 301 tại 21 B Tô Ngọc Vân. Và họ nợ tôi một số tiền thuê từ trước Tết.
Họ nói với tôi về việc đóng cửa của trường, nợ họ tiền lương của họ, và hứa hẹn ngày hôm nay họ sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi.

Tôi đã rất thông cảm và cho phép họ nợ tiền thuê, và đó rõ ràng đó là một sai lầm ngớ ngẩn.

Họ di chuyển hành lý và biến mất.

Tôi biết họ đang ở đâu đó ở Hà Nội và khá nhiều bạn bè của họ vẫn còn ở Việt Nam. Họ chặn hết liên lạc với tôi từ facebook, zalo. Không thể tin được. Tôi là một người mẹ độc thân và tôi phải nuôi con trai bằng tiền cho thuê nhà. Và họ đã làm điều này với tôi như thể họ đang giết tôi và con trai tôi.

Tôi hy vọng họ đọc nó, và hy vọng bạn bè của họ chia sẻ với họ bài viết này.

Nếu không tính ngày thuê tháng 30, họ nợ tôi số tiền hơn 30 triệu. Tôi hy vọng bạn đọc bài viết này hoặc bạn bè của họ giúp tôi bảo họ liên hệ với tôi để đàm phán và trả tiền cho tôi.

Tôi sẽ đánh giá cao điều đó và thực sự cảm ơn tất cả mọi người vì điều này.

Hello foreign friends.

I want to share a few lines to find two South African men. (Nicolai Geerdts scam & Luan Chubb Vermeulen scam)

They rented a 301 apartment at 21B To Ngoc Van. And they owe me some rent from before Tet.

They told me about the school’s closure, owed them their salaries, and promised day to day that they would pay me rent.

I was very sympathetic and allowed them to owe rent, and it was clearly a stupid mistake.
They moved luggage and disappeared.

I know they are on this group and quite a lot of their friends are still in Vietnam. They blocked all contact with me from facebook, zalo. . . I am a single mother and I have to raise my son with salary . And they did this to me like they were killing me and my son.
I hope they read it, and hope their friends share with them this article.

If not counting the days of rent in March, they owe me the amount of more than 30 million. I hope you or their friends help me tell them to contact me to negotiate and pay me.

I would appreciate it and truly thank you everyone for this.

Tác giả: Nguyễn Thùy Linh

Đánh giá của bạn đọc

Vắng vẻ quá ... hãy để lại đánh giá đầu tiên!
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:35 chiều ngày 18 Tháng Ba, 2020
Sidebar