Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Phốt Grassi Daniel Eugene làm việc lừa đảo tại Việt Nam (Novaland)

Cần liên lạc gấp Mr Dan Grassi
Tên đầy đủ là Grassi Daniel Eugene
Ngày tháng năm sinh: 04 September 1962
Hiện nay đang làm việc cho Greg Norman Golf Course Design Company với vị trí là Senior Design & Project Director Asia & Middle East Region.

Ông còn có công ty riêng là Silver Vantage Development Limited hay còn gọi là SVDL
( công ty có trụ sở tại Hồng Kông, tầng 19, phòng 1902 của tòa nhà Mass Mutual Tower, đường 38 Gloucester, tại Wanchai Hồng Kông)

• Ông Dan mượn danh thương hiệu Greg Norman để tuyển dụng nhân sự Việt Nam.

• Mượn thương hiệu của Greg Norman để đi thương thảo các hợp đồng liên quan đến việc tư vấn thiết kế và tư vấn thi công sân Golf. Một hình thức lách luật của người nước ngoài đến Việt nam làm việc, đặc biệt những đơn vị chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn thiết kế và tư vấn thi công sân golf.

• Sử dụng lao động Việt Nam sai pháp luật, không tham gia và thực hiện bất kỳ nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với nhân sự là người Việt Nam.

• Làm giả chứng chỉ cho nhân sự nước ngoài để tính phí cao hơn thực tế với nhà đầu tư.

• Lừa dối nhân sự, lợi dụng lòng tin, mượn tiền không thanh toán lại.

Cụ thể, sau khi gian lận chủ đầu tư Novaland trong dự án Novaworld_Phan Thiết, Bình Thuận với hình thức “treo đầu dê bán thịt chó”, sử dụng nhân sự nước ngoài không đủ chuẩn, làm giả bằng cấp chứng chỉ để thu phí cao ngất ngưởng lên chủ đầu tư, tuyển dụng nhân sự trái phép, lợi dụng quyền hạn để đưa thiết bị kém chất lượng vào thi công dự án. Vậy mà hiện nay vẫn đang tiếp tục nhởn nhơ hoạt động và làm việc trong đất nước Việt nam.

Tôi đã tin tưởng ông Dan Grassi, giúp ông trong việc quản lý dự án sân golf của Novaland tại Phan Thiết, Bình Thuận, bảo vệ danh tiếng cho ông, thậm chí che đậy các việc xấu của ông ta.

Giờ chính tôi bị ông lừa gạt; cùng với Bà Trân Huỳnh_1 trong những tay sai của ông , cùng lúc làm việc cho ông và cho Greg Norman, phủ nhận các khoản tiền mà trong lúc công ty nói là khó khăn tài chính, nói tôi ứng trước để thanh toán các chi phí tại công trường dự án. Bà thay mặt ông Dan Grassi hứa hẹn sau khi Novaland thanh toán tiền, bà sẽ chuyển trả lại cho tôi.

Vậy mà 4 tháng trôi qua, hứa hẹn hết lần này tới lần khác, ông Dan Grassi và bà Trân Huỳnh chính thức chặn số điện thoại của tôi, chặn hết các tài khoản mà tôi có thể liên lạc kể cả Facebook.

Vì vậy, nếu ai biết được tin tức của ông Dan, vui lòng cho tôi thông tin, tôi chỉ muốn ông ấy thanh toán lại các khoản tiền mà tôi đã giúp ông ấy trong lúc khó khăn.

Bản thân tôi đã từng tin ông, tôn trọng ông, tôi chưa từng làm gì hổ thẹn với bản thân vì đã bảo vệ tên tuổi của ông cũng như tên tuổi của công ty ông. Giờ tôi mới thắm thía câu nói của đồng nghiệp cũ tại dự án KN Cam Ranh rằng: “ Mr Dan Grassi là 1 diễn viên chuyên nghiệp và ông ta chỉ biết có tiền và tiền”

Tổng số tiền Dan thiếu tôi là $5,913 và suppliers là $1,146.

Rất mong mọi người hỗ trợ tìm kiếm ông Dan Grassi
Chân thành,


Need to contact Mr. Dan Grassi urgently
The full name is Grassi Daniel Eugene
Date of birth: September 4, 1962
Currently working for Greg Norman Golf Course Design Company as Senior Design & Project Director Asia & Middle East Region.

He also has his own company namely Silver Vantage Development Limited, or SVDL
(the company is based in Hong Kong, 19th floor, room 1902 of the Mass Mutual Tower, 38 Gloucester Street, in Wanchai Hong Kong)

• Mr. Dan borrowed the Greg Norman brand name to recruit Vietnamese personnel.
• Borrowing Greg Norman’s brand to negotiate contracts related to golf course design and construction consultancy. A form of circumvention of foreigners coming to Vietnam to work, especially cheating those who have no experience in the field of golf design and construction consultancy.
• Illegally employing Vietnamese workers, not participating in and fulfilling any obligations and responsibilities towards Vietnamese employees.
• Falsifying certificates for foreign personnel to charge higher than the actual price for investors.
• Misleading personnel, taking advantage of trust, borrowing money not to pay back.

Specifically, after deceiving Novaland in the Novaworld project at Phan Thiet, Binh Thuan with the form of “hanging a goat’s head selling dog meat”, employing unqualified foreign personnel, falsifying the certificate to collect a sky-high fee on the investors, illegally recruiting personnel, taking advantage of powers to bring poor-quality equipment into the construction of projects. Yet he is still running around working in Vietnam.
I have trusted Mr. Dan Grassi, have protected his reputation, even to cover up his bad deeds.

Now I was deceived by him; with Mrs. Tran Huynh_1 of his minion, working for him and Greg Norman at the same time, Ms. Tran denied any payments which, while the company said was in financially difficult, told me to pay in advance to pay for the project site. She promised that on behalf of Mr. Dan Grassi, after Novaland paid the money, she would return it to me.

Yet 4 months passed, promising time and time again, Mr. Dan Grassi and Ms. Tran Huynh officially blocked my phone number, blocked all the accounts I could contact including Facebook.

So if anyone knows Mr. Dan’s news, please give me information, I just want him to pay back the money that I helped him in difficult times.

I myself have trusted him, respected him, I have never done anything to disgrace myself for protecting his name as well as the name of his company. Now, I just enjoy the words of my colleagues at KN Golf Link Cam Ranh project that “Mr. Dan Grassi is a professional actor & he just love money.”

My total missing Dan amount is $ 5,913 and suppliers are $ 1,146.
We hope everyone will assist in the searching of Mr. Dan Grassi
Sincerely,

Đánh giá của bạn đọc

Vắng vẻ quá ... hãy để lại đánh giá đầu tiên!
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:32 chiều ngày 20 Tháng Tư, 2020
Sidebar