Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Phốt bàn ghế gaming Varuss lừa đảo

Ảnh 1 là shop gửi bảo ảnh thật, ảnh 2 là bàn ghế e nhận được, bàn thì khác mẫu, ghế thì hỏng ko dựng lên được. Mọi người mua bàn ghế game thì tránh Varuss Gaming Việt Nam ra nhé.

Mua bộ bàn ghế 2 triệu 1 mà ôm thêm cục tức vào người

Tác giả: Ứng Phương Thảo

Khánh Đoàn Bọn varrus mày chuyên lấy hình ảnh bên Bàn Công Nghệ về quảng cáo sau đó bán hàng nhái cho khách hàng . Bị lừa 1 vố đau . Giờ xài không được , vứt cũng không xong .

Phốt bàn ghế gaming Varuss lừa đảo 9

Đánh giá của bạn đọc

Vắng vẻ quá ... hãy để lại đánh giá đầu tiên!
* Bài viết được sửa đổi lần cuối vào lúc 12:32 chiều ngày 20 Tháng Tư, 2020
Sidebar